Sunday, January 10, 2016


Assalamualaikum,

Merujuk kepada surat Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan nombor rujukan KP(BTP-PENT)8801/2/22 jld.4(98), meminta sekolah membuat permohonan peruntukan untuk OS28000 penyelenggaraan kecil,OS32000 untuk penyelenggaraan besar dan OS35000 untuk perolehan aset (perabot). Diminta GPMS berbincang dengan pihak sekolah untuk membuat permohonan peruntukan tersebut.

Panduan skop kerja mengikut OS


Tindakan GPMS adalah untuk memuat turun semua borang tersebut dan membuat anggaran peruntukan bersama pentadbir sekolah berpandukan contoh yang ada, serta membuat pengesahan pada borang tersebut sebelum menghatar kepada PKG Jeli selewatnya 20 Januari 2016.

Sekian, terima kasih.

PTP PKG Jeli.Link di bawah ini merangkumi contoh borang permohonan OS28000, OS32000 dan OS35000.

http://gg.gg/3xwpm