Saturday, February 14, 2015

BENGKEL PENGGUNAAN BAHAN MBMMBI DAN PROGRAM ZONE PROXIMAL DEVELOPMENT (ZPD) PKG NEGERI KELANTAN 2015 

Penerangan Pengisian Borang Soal Selidik MBMMBI 2015


 GC Bahasa Inggeris meneragkan penggunaan CD MBMMBI kepada Guru Bahasa Inggeris dan cara penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran.

  GC Bahasa Melayu meneragkan penggunaan CD MBMMBI kepada Guru Bahasa Melayu dan cara penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti Kumpulan iaitu membentuk satu rangka Rancangan Mengajar Subjek Bahasa Melayu dengan bimbingan Guru Cemerlang.RPH ini juga menyelitkan penggunaan CD MBMMBI sebagai asas pengajaran.