Info Korporat

 Cartar Organisasi PKG Jeli


BAKRI BIN MD NOR
PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN GURU JELI
 DG42YUSRI BIN YUSOFF
PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN II
PUSAT KEGIATAN GURU JELI
DGA42


NORSYAZARINA MOHAMMAD ROSDI
PEMBANTU TADBIR (PT)
PUSAT KEGIATAN GURU JELI
N19 
MOHAMAD NEEZAM BIN HASSAN
JURUTEKNIK KOMPUTER 
PUSAT KEGIATAN GURU JELI
FA29